Aplikace zákona o kybernetické bezpečnosti


Počítačové, datové, multimediální, průmyslové sítě a infrastruktura komunikačních systémů v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb.

- zpracování systémového návrhu a realizačního projektu
- zpracování analýz a studií pro investiční záměr
- posuzování technické části investičních záměrů
- posuzování projektů
- zpracování technické části zadávací dokumentace pro VŘ
- zpracování příručky bezpečnosti - ISMS
- konzultační a poradenská činnost v oboru komunikačních systémů a jejich bezpečnosti
- autorský, technický a stavební dozor při realizaci projektů komunikačních systémů